Arbetsplatsanalys för bättre frisknärvaro

Arbetsplatsanalys för bättre frisknärvaro

Arbetsplatsanalys ger versamheten verktyg för bättre frisknärvaro. Genom att utföra en arbetsplatsanalys kan ni arbeta proaktivt med att främja frisknärvaron i er verksamhet. Med högre frisknärvaro vinner man mycket i verksamheten i form av nöjda medarbetare som är...
Rehabstöd när någon blir sjukskriven

Rehabstöd när någon blir sjukskriven

Rehabstöd när någon blir sjukskriven När en av dina medarbetare blir sjukskriven så har ert företaget ett lagstadgat rehabliteringsansvar gentemot medarbetaren. Detta kan vara krävande i både i tid och pengar då man ofta inte har kunskapen hur detta ska hanteras på...
Förebyggande arbete sparar pengar

Förebyggande arbete sparar pengar

Förebyggande arbete sparar pengar Ett enkelt sätt att spara pengar i verksamheten är att arbeta proaktivt med frisknärvaron. Att arbeta proaktivt är både enklare och merkostnadseffektivt än att behöva hantera en sjukskrivning med tillhörande rehabprocess. Genom att...