Arbetsplatsanalys ger versamheten verktyg för bättre frisknärvaro.

Genom att utföra en arbetsplatsanalys kan ni arbeta proaktivt med att främja frisknärvaron i er verksamhet. Med högre frisknärvaro vinner man mycket i verksamheten i form av nöjda medarbetare som är engagerade och produktiva. En viktig del i analysen är den delaktighet som medarbetare får i processen i möjligheten att påverka sin arbetsmiljö. Ofta är det de små detaljer som gör en stor skillnad att underlätta i arbetsmomenten. Tänk på att kostnaden att arbeta med frisknärvaro är betydligt kostnadseffektivare än att hantera en sjukfrånvaro.

  • Analys av arbetsplatser och de olika arbetsmoment och processer.
  • Analysrapport som visar vad och vilka problem uppdagats.
  • Vi ger förslag på hur problem kan avhjälpas.
  • Eiscon erbjuder utbildningar för ledning och medarbetare.
  • Eiscon anpassar arbetsplatser i både kontors- och produktionsmiljö.