Arbetsterapi

Rehabkoordination

Hypnos

Om Iris Svensson

Jag som driver EISCON heter Iris Svensson och är legitimerad arbetsterapeut, rehabkoordinator och hypnotisör. Jag bedriver min verksamhet som konsult på vårdcentraler eller på klienternas arbetsplats.

Idén till att starta EISCON fick jag när jag arbetade med arbetsförmågebedömning på Arbetsförmedlingen. När jag kom till arbetsgivaren för att anpassa arbetsplatsen, individens arbetsuppgifter och bedöma arbetsförmågan – tyckte jag att jag kom försent!

Jag är född och uppvuxen i Tyskland, där jag tog min examnen 2005; ”Staatlich anerkannte Ergotherapeutin”, motsvarande arbetsterapeutexamen. År 2006 fick jag min svenska arbetsterapeutlegitimation. Några år senare vidareutbildade jag mig till hypnotisör via SFKH och numera utbildar jag mig till medicinsk hypnotisör. Sedan dess har jag jobbat inom olika arbetsterapiområden i Sverige, bland annat med hemrehabilitering, vuxna autister inom LSS, arbetsförmågebedömning samt i ett samarbetsprojekt (mellan kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) med uppgift att bedöma arbetsförmåga och visa rehabiliteringsmöjligheter för långtidssjukrivna. Jag har även arbetat inom äldrevården som arbetsterapeut.

Vill du veta mer om hur jag kan hjälpa din arbetsplats att sänka sjukskrivningskostnader och bättre planera verksamheten? Kontakta EISCON.

Iris_med_patients_hand_i_centrum_452

Tjänster

EISCON ger dig kunskap till ett tryggare liv med hjälp av arbetsterapi, rehabkoordination och hypnos.

EISCON erbjuder:

Arbetsförmågebedömning i egenskap som rehabkoordinator för privata företag (med hjälp av exempelvis MELBA-metoden )
Konsulttjänst för privat hemtjänst
Konsulttjänst för vårdcentraler
Rehabkoordination
Hypnosterapi
Vill du som egenföretagare veta mer om hur EISCON kan hjälpa till att sänka sjukskrivningskostnader och bättre planera verksamheten? Kontakta EISCON.

PRIS

Eiscon är inte ansluten till Region Skåne. Kontakta EISCON för specifik prisuppgift.

Rehabkoordination

EISCONs mål är att korta ner sjukskrivningsprocessen så långt möjligt.

Vi vill se till att varje individ mår så bra som möjligt på sin arbetsplats och tillfrisknar på allra bästa sätt. Hur gör vi det? Jo, genom att individanpassa processen utifrån varje persons behov och förutsättningar. Att tillsammans med arbetstagare och arbetsgivare bedöma vilken arbetsförmåga som finns i nuläget samt att anpassa arbetsplatsen.

Med EISCON som rehabkoordinator sparar ni både tid och pengar då EISCON sköter all kommunikation, planering samt tidshantering med samtliga myndigheter, vårdcentraler, sjukgymnaster och övriga inblandade. Eiscon har även möjlighet att ta fram underlag för ett LOH*.

*LOH står för ”Läkarutlåtande om hälsotillstånd” och ett LOH-intyg kan begäras av exempelvis Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan när någon varit sjukskriven under en lång period.

Hypnos

Enligt SFKH* är ”hypnos ett samlingsbegrepp för ett flertal imaginativa och fokuserade behandlingsmetoder.” Hypnos används också synonymt med ”trance”, dvs ett medvetandetillstånd som är öppet, kreativt och mottagligt.

Jag kallar hypnos för personlig utveckling på motorvägen, eftersom livet stundtals känns som om det rusar förbi i 110 km/h. Hypnos används bland annat för fobier, oro, rädsla, ångest, svårt att organisera och fatta beslut, stresshantering, trötthet, sömnsvårigheter, smärta, rökavvänjning, viktnedgång med mera. Jag är specialist inom smärtbehandling genom hypnos. Jag kan även fungera som stödperson vid KBT-behandling. Observera att jag inte behandlar psykiska sjukdomar.

Genom att försätta min klient i trans, kan jag visa olika vägar för att hitta lösningar. Jag guidar vägen till orsaken så att vi tillsammans kan hitta lösningen på problemet.

Under hypnos är du hela tiden medveten om vad vi gör och säger. Det är som om ditt medvetande står i hörnet och vaktar förloppet. Om ditt medvetande känner sig obekväm, avbryter det direkt och du kommer ur din trans. När vi är i trans är det ditt undermedvet- na jag pratar med och det är först då förändringen sker. Det är först då vi tillsammans har möjlighet att hitta lösningar på ditt problem. Du har hela tiden kontroll över situationen – jag är bara din vägvisare.

Jag är utbildad genom Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos.*

*Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos, eller SFKH, är en ideell förening som syftar till att främja och stödja forskning och utbildning i klinisk hypnos. Medlemskap är begränsat till av Socialstyrelsen legitimerade yrkesgrupper och personer som i yrke eller studier är synnerligen relaterade till dessa yrken och vars verksamhet är underställd Socialstyrelsens tillsyn, enligt Patientsäkerhetslagen. SFKH är ansluten till European Society of Hypnosis och International Society of Hypnosis. Dessa internationella paraplyorganisationer accepterar endast medlemmar med en statlig legitimation för klinisk verksamhet.

Kontakt

Är du i behov av eller vill veta mer om Eiscons tjänster? Varmt välkommen att höra av dig!

  EISCON Sverige AB

  • Norra Bulltoftavägen 65G
  • 212 43 Malmö
  • Telefon: 0768-EISCON (0768-347266)
  • E-postinfo@eiscon.se
  • Organisationsnummer: 556967-5563