Frisknärvaro är lönsammare än sjukfrånvaro!

Eiscon samarbetar med företag och verksamheter att skapa högre frisknärvaro och minska sjukfrånvaron. Högre frisknärvaro genom analys och anpassning av arbetsmiljön kopplat till arbetsprocessen och ergonomi. Minskad sjukfrånvaro genom vår roll som rehabkoordinator som ser till att den sjukskrivna får effektiv behandling med anpassad rehabilitering.

Genom att arbeta proaktivt med frisknärvaro skapar vi tillsammans att friska och produktiva medarbetare.

Företag och verksamheter

Eiscon stödjer företag med deras lagstadgade rehabliteringsansvar och ser till att sjukskrivna medarbetare snarast kommer tillbaka i tjänst med anpassad rehabilitering. Eiscon tar fram rehabplaner samt tar hand om myndighetskontakter och dokumentation under hela rehabprocessen.

Primärvård & vård och omsorg

Eiscon erbjuder tjänster inom rehabilitering till primärvård, äldrevård, kommunal vård samt privata vårdcentraler. Eiscon innehar RS-ID samt förskrivningsrätt för ortopediska hjälpmedel.

Information & nyheter