Eiscon ger dig kunskap för ett tryggare liv

Välkommen till Eiscon: arbetsterapi, rehabkoordination samt hypnos för privat och offentlig sektor.
Eiscon är verksam i hela Skåne på vårdcentraler och på klienternas arbetsplats.

Arbetsterapi


Arbetsterapi

Rehabkoordination


Rehabkoordination

Hypnos


Hypnos

Om Iris Svensson

Jag som driver EISCON heter Iris Svensson och är legitimerad arbetsterapeut, rehabkoordinator och hypnotisör. Jag bedriver min verksamhet som konsult på vårdcentraler eller på klienternas arbetsplats.

Idén till att starta EISCON fick jag när jag arbetade med arbetsförmågebedömning på Arbetsförmedlingen. När jag kom till arbetsgivaren för att anpassa arbetsplatsen, individens arbetsuppgifter och bedöma arbetsförmågan – tyckte jag att jag kom försent!

Jag är född och uppvuxen i Tyskland, där jag tog min examnen 2005; ”Staatlich anerkannte Ergotherapeutin”, motsvarande arbetsterapeutexamen. År 2006 fick jag min svenska arbetsterapeutlegitimation. Några år senare vidareutbildade jag mig till hypnotisör via SFKH och numera utbildar jag mig till medicinsk hypnotisör. Sedan dess har jag jobbat inom olika arbetsterapiområden i Sverige, bland annat med hemrehabilitering, vuxna autister inom LSS, arbetsförmågebedömning samt i ett samarbetsprojekt (mellan kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) med uppgift att bedöma arbetsförmåga och visa rehabiliteringsmöjligheter för långtidssjukrivna. Jag har även arbetat inom äldrevården som arbetsterapeut.

Vill du veta mer om hur jag kan hjälpa din arbetsplats att sänka sjukskrivningskostnader och bättre planera verksamheten? Kontakta EISCON.

Om Iris Svensson

Tjänster

EISCON ger dig kunskap till ett tryggare liv med hjälp av arbetsterapi, rehabkoordination och hypnos.

EISCON erbjuder:

 • Arbetsförmågebedömning i egenskap som rehabkoordinator för privata företag (med hjälp av exempelvis MELBA-metoden )
 • Konsulttjänst för privat hemtjänst
 • Konsulttjänst för vårdcentraler
 • Rehabkoordination
 • Hypnosterapi

Vill du som egenföretagare veta mer om hur EISCON kan hjälpa till att sänka sjukskrivningskostnader och bättre planera verksamheten? Kontakta EISCON.

PRIS

Eiscon är inte ansluten till Region Skåne. Kontakta EISCON för specifik prisuppgift.

Tjänster

Rehabkoordination

EISCONs mål är att korta ner sjukskrivningsprocessen så långt möjligt.

Vi vill se till att varje individ mår så bra som möjligt på sin arbetsplats och tillfrisknar på allra bästa sätt. Hur gör vi det? Jo, genom att individanpassa processen utifrån varje persons behov och förutsättningar. Att tillsammans med arbetstagare och arbetsgivare bedöma vilken arbetsförmåga som finns i nuläget samt att anpassa arbetsplatsen.

Med EISCON som rehabkoordinator sparar ni både tid och pengar då EISCON sköter all kommunikation, planering samt tidshantering med samtliga myndigheter, vårdcentraler, sjukgymnaster och övriga inblandade. Eiscon har även möjlighet att ta fram underlag för ett LOH*.

*LOH står för ”Läkarutlåtande om hälsotillstånd” och ett LOH-intyg kan begäras av exempelvis Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan när någon varit sjukskriven under en lång period.

Rehabkoordination

MELBA/IDA

EISCON använder sig av MELBA och IDA i sitt dagliga arbete när det gäller bedömning av arbetsförmåga.

Melba

MELBA är ett tyskt bedömningsinstrument för att analysera arbetsplatser, bedöma arbetsförmåga och göra färdighetsanalyser. Alla delar är integrerade med varandra och ger en komplett bild över såväl klientens fysiska tillstånd och arbetsrelaterade färdigheter, som vilka krav arbetsplatsen har och vilka anpassningar av arbetsplatsen som bör göras. MELBA går att tillämpa inom alla områden som berör arbete och rehabilitation till arbete och är ett instrument där man kan jämföra kraven på arbetsplatsen med kompetensen som klienten har.

Melba

MELBA utvecklades från 1986 i ett forskningsprojekt på universitetet i tyska Siegen på uppdrag av förbundsministeriet för arbetsmarknadsfrågor och sociala frågor. Sedan dess har MELBA utvecklats och uppdaterats. Systemet utvecklas fortfarande och används som bedömningsinstrument i många europeiska länder så som Tyskland, England, Italien, Nederländerna, Österrike, Slovenien, Litauen och Finland.

IDA

IDA (instrument för diagnos av yrkeskunskaper) är en diagnosmodul som är anpassad till MELBA. Med IDA har Eiscon möjlighet att testa fram de kompetenser och färdigheter som klienten har och dokumentera det i MELBA.

Eiscon håller utbildningsseminarier inom MELBA/IDA där arbetsterapeuter, personalchefer, avdelningsansvariga, sjukgymnaster och psykologer samt andra yrkeskategorier som arbetar med någon form av arbets- eller ergoterapi får chansen att lära sig om MELBA-metoden.

Vill du veta mer om våra utbildningar inom MELBA och IDA och få mer information om seminarierna? Kontakta EISCON för mer information.

MelbaMelba

IDA

Hypnos

Enligt SFKH* är ”hypnos ett samlingsbegrepp för ett flertal imaginativa och fokuserade behandlingsmetoder.” Hypnos används också synonymt med ”trance”, dvs ett medvetandetillstånd som är öppet, kreativt och mottagligt.

Jag kallar hypnos för personlig utveckling på motorvägen, eftersom livet stundtals känns som om det rusar förbi i 110 km/h. Hypnos används bland annat för fobier, oro, rädsla, ångest, svårt att organisera och fatta beslut, stresshantering, trötthet, sömnsvårigheter, smärta, rökavvänjning, viktnedgång med mera. Jag är specialist inom smärtbehandling genom hypnos. Jag kan även fungera som stödperson vid KBT-behandling. Observera att jag inte behandlar psykiska sjukdomar.

Genom att försätta min klient i trans, kan jag visa olika vägar för att hitta lösningar. Jag guidar vägen till orsaken så att vi tillsammans kan hitta lösningen på problemet.

Hypnos

Under hypnos är du hela tiden medveten om vad vi gör och säger. Det är som om ditt medvetande står i hörnet och vaktar förloppet. Om ditt medvetande känner sig obekväm, avbryter det direkt och du kommer ur din trans. När vi är i trans är det ditt undermedvet- na jag pratar med och det är först då förändringen sker. Det är först då vi tillsammans har möjlighet att hitta lösningar på ditt problem. Du har hela tiden kontroll över situationen – jag är bara din vägvisare.

Jag är utbildad genom Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos.

Hypnos

*Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos, eller SFKH, är en ideell förening som syftar till att främja och stödja forskning och utbildning i klinisk hypnos. Medlemskap är begränsat till av Socialstyrelsen legitimerade yrkesgrupper och personer som i yrke eller studier är synnerligen relaterade till dessa yrken och vars verksamhet är underställd Socialstyrelsens tillsyn, enligt Patientsäkerhetslagen. SFKH är ansluten till European Society of Hypnosis och International Society of Hypnosis. Dessa internationella paraplyorganisationer accepterar endast medlemmar med en statlig legitimation för klinisk verksamhet.

Klinisk Hypnos

Samarbetspartners

EISCON arbetar med både privat och offentlig sektor. Listan nedan visar både befintliga och tidigare samarbetspartners.

CHRISTIAN DAHLSTRÖM, FREELANCE COPYWRITER:
”Iris, en underbart trevlig människa. Seriös, välutbildad och stor erfarenhet inom sitt skrå.”

Kontakt

Är du i behov av eller vill veta mer om Eiscons tjänster? Varmt välkommen att höra av dig!

KONTAKTA EISCON

  EISCON Sverige AB

  • Norra Bulltoftavägen 65G
  • 212 43 Malmö
  • Telefon: 0768-EISCON (0768-347266)
  • E-post: info@eiscon.se
  • Organisationsnummer: 556967-5563

  Kontakta Eiscon